Szülésznő BSc

Létezik-e meghatóbb pillanat annál, mint amikor az édesanya először veszi kézbe gyermekét? Te is a részese lehetsz ennek az új élet kezdetét jelentő pillanatnak, ha az egyik legősibb foglalkozást, a szülésznői hivatást választod. A várandósság alapvetően természetes folyamat. A szülés valamint a gyermekágyi folyamatok segítése rendkívül fontos az édesanya és a születendő gyermek egészsége szempontjából. Szülésznőként tanúja lehetsz nemcsak a baba, hanem egy új család megszületésének is. Te vezeted majd le a szülést, de fel kell ismerned a kóros lefolyás jeleit és orvosi segítséget kérni. Az élet maga a csoda, azonban ami megadatik, az olykor hirtelen el is veszhet. A gyász és veszteség feldolgozásában részt kell vállalnod, fontos része lesz hivatásodnak, csakúgy, mint az öröm megélése.


Felvételi tárgyak

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.


Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

Képzési forma, munkarend: alapképzés (BSc) nappali és levelező munkarend

Képzési idő: 8 félév

Az összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Szakképzettség megnevezése: szülésznő

Oklevélszerzéshez idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Költségtérítési díj: 300.000 Ft/félév (mindkét munkarend esetében)

Képzés helye: nappali Szombathely; levelező SzombathelyÁltalános információk

Egy biztos: baba nem marad a pocakban és amíg ez így van, szülésznőre is szükség lesz. Ha megszerzed az okleveled, részt vehetsz várandós gondozásban, önállóan vezethetsz szülést. Lelki támaszt nyújtasz az édesanyának. Fel tudod majd mérni, hogy szükség van-e orvosi beavatkozásra. Legjellemzőbben szülészeti-nőgyógyászati fekvő- és járóbeteg ellátásban, kórházakban, szakrendelőkben, szakambulanciákon, helyezkedhetsz el. Lehetsz tanácsadókban asszisztens, megfelelő továbbképzéssel bábapraxist nyithatsz. Az oklevél az Európai Unióban automatikusan elfogadott, így külföldön is elhelyezkedhetsz.

Alapozó élet- (pl. anatómia, élettan) és társadalomtudományi (pl. pedagógia, etika) tárgyakat követően megtanulod az ápolás alapjait (pl.vérvétel) és az elsősegélynyújtást. Demonstrációs termi gyakorlatokon élethű szimulációs eszközökön gyakorolhatod be a szakma fogásait. A szülészet-nőgyógyászat és szakápolástani ismeretek után mentorok irányítanak a kórház érintett osztályain, illetve szülőszobán.PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu