Szociális munkás BSc

Van a baráti körödben kábítószer fogyasztó, vagy alkoholfüggő? Találkoztál már csellengő gyerekkel? Napjaink rohanó világában nem ritka, hogy valaki a társadalom szélére sodródik, és segítségre szorul, segítséget kér. Szükség van arra, hogy valaki felkarolja, támogassa őket. A szociális munkás szakemberek iránti igény a szociális szektor szinte valamennyi területén belül megnőtt. De mit is tehetsz végzett szociális munkásként?


Felvételi tárgyak

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni).


Képzési terület: társadalomtudomány

Képzési forma, munkarend: alapképzés (BSc) nappali és levelező munkarend

Képzési idő: 7 félév

Az összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

Szakképzettség megnevezése: szociális munkás

Oklevélszerzéshez idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Költségtérítési díj: 225.000 Ft (mindkét munkarend esetében)

Képzés helye: nappali Szombathely; levelező SzombathelyÁltalános információk

Önkormányzatok szociális osztályai, gyermekvédelmi, -jóléti és pedagógiai intézmények, gyámhivatalok, családsegítő központok, lakó- és nevelőotthonok, idősgondozó intézmények, házigondozó szolgálatok várják a végzetteket. Elhelyezkedhetsz drogprevenciós intézményeknél, drogambulanciákon. A kórházak, pszichiátriai szakrendelők is folyamatosan igénylik a szakembereket. A hajléktalan ellátás intézményei, a szociális konyhák, melegedők, rehabilitációs szállók is sok szociális munkást foglalkoztatnak.

Fel kell tudnod ismerni a krí- zishelyzetek hátterében álló tényezőket és megelőzni, enyhíteni, vagy megoldani a szociális problémákat. Segítséget kell nyújtani az olyan embereknek, akik a nehézségeiket külső támogatás nélkül nem tudják megoldani. Meg kell hallgatni és megérteni ezeket az embereket. Kell tudni motiválni őket, hogy újra teljes értékű életet élhessenek.

A társadalomtudományi ismeretek elsajátításán túl (pl. szociálpolitika, szociológia, jog, pszichológia), számítástechnika, menedzsment, filozófia és a szociális munka elméleti tantárgyai is várnak. Az elméleti tudás megszerzése után következik a nagygyakorlat: egy félévet a saját szakmai irányultságodnak megfelelően, az általad választott intézményben töltesz el szakképzett tereptanár felügyeletével.További információk

Szociális munkás BSc képzési és kimeneti követelmények (PDF)

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu