Wellness szakmenedzser

A képzés célja
A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező wellness szakmenedzserek képzése, akik az egyetemi vagy főiskolai végzettségük birtokában, egyetemi vagy főiskolai végzettséget igénylő munkakörben, de különösképpen a wellness, fitness vagy a gyógyturizmushoz kapcsolódó területen folytatott, eredményes szakmai tevékenységük során szerzett tapasztalatokra támaszkodva, a képzés eredményeként képesek a rendszer és a szervezetek menedzselésére, a szakterület fejlődésének önálló követésére, alkotó művelésére, továbbfejlesztésre, valamint az eredmények közlésére, alkalmassá válnak a wellness, fitness szolgáltató, tervező (szervező, felügyelő) vagy finanszírozó intézményekben felső- és középszintű vezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére.

A képzés felépítése
A képzési idő 3 szemeszter. A képzés levelező munkarendben, szemeszterenként 4-5 alkalommal csütörtök, péntek, szombati napokon történik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Wellness szakmenedzser (wellness manager)

Szakirányok és specializáció:


Főbb tantárgycsoportok:
Szemlélet és készségfejlesztési modul: magatartástan, jogi ismeretek, üzleti etika, szolgáltatási higiéné, személyiségfejlesztés.
Wellness szakmai ismeretek modul: egészségturizmus, wellness tevékenységek és szolgáltatások, naturmedicina, relaxáció, fizioterápia, fitnesz, reformtáplálkozás.
Menedzsmenttechnológiai ismeretek modul: szervezetelmélet, pénzügyi menedzsment, humán erőforrás menedzsment, stratégiai menedzsment, projektmenedzsment, marketing menedzsment.

Hol helyezkedhetsz el?
A wellness szakmenedzser képzés keretében megszerzett ismeretek és készségek jól alkalmazhatók az egészségturizmus valamennyi területén, gyógy- és wellness szállodákban, gyógy- és termálfürdőkben. Ezekben az intézményekben a végzettek alkalmassá válnak felső- és középszintű vezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a Kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, illetve a mester fokozat lehetővé teszi, hogy a hallgatók a Kar doktori képzésében vegyenek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.

Szakma szépségei
A wellness szakmenedzserek képesek a rendszer és a szervezetek menedzselésére, a szakterület fejlődésének önálló követésére, alkotó művelésére, továbbfejlesztésre, valamint az eredmények közlésére, egészségügyi ismeretek, egészségügyi szemléletük birtokában, a szolgáltatást igénybe vevők számára képesek biztonságos, egészségmegőrző, betegséget megelőző életmódprogramok szervezésére.

Kiket várunk?
Orvos és egészségtudomány területén szerzett egyetemi, főiskolai, vagy azzal egyenértékű felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkezőket.

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu