Természetes élet és gyógymódok

A képzés célja
A legfőbb cél a természetes élet-és gyógymódok felsőfokú szinten történő oktatása az elméleti és gyakorlati képzés és a saját élmény megfelelő arányával. A TÉGY olyan élményközpontú módszer-együttes, amely segíti az egészségügyi problémákkal küzdő személyt (klienst), hogy a különböző - elsősorban a civilizált életformából adódó - testi-lelki betegségeit, panaszait saját erőfeszítéseire alapozva megelőzze vagy megszüntesse. A TÉGY szakértő segíti kliensét életmódja átalakításában, valamint hatékony öngyógyító és egészségfejlesztő módszerek megtanításával, megfelelő szakemberhez irányítással egészsége fenntartásában illetve helyreállításában. A cél olyan tanácsadó szakemberek képzése, akik saját élményeikre és megszerzett, integrált tudásukra alapozva segítik, támogatják, vezetik a hozzájuk fordulókat a holisztikus egészség útján.

A képzés felépítése
A képzési idő: 2 félév. Az elméleti képzés keretében egy éven át, szemeszterenként várhatóan 4 alkalommal (munkanapokon, szerda-csütörtök-péntek) 30 órában blokkosított formában történik az oktatás. A foglalkozások az ismeretközvetítést, az egyes témák csoportos feldolgozását, problémafeltáró és kezelő technikákat és némi gyakorlati munkát is tartalmaznak. A képzés második szemeszterében a hallgatók terepgyakorlatukat 5 napos életmódtáborban töltik le.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Természetes élet- és gyógymódok tanácsadó

Szakirányok és specializáció


Főbb tantárgycsoportok
Egészségtudományi és medicinális ismeretek modul: népegészségtan, egészségnevelés- és fejlesztés, medicinális alapismeretek.
Magatartástudományi ismeretek modul: egészségpszichológia, személyiségfejlesztés, kommunikáció, tanácsadói tevékenység.
Társadalomtudományi ismeretek modul: a természetgyógyászat filozófiai alapjai, természetgyógyászati jog-etika, életmód-szociológia, humánökológia.
Természetgyógyászati ismeretek modul: természetes gyógymódok tudományos alapjai, természetgyógyászati alapismeretek, természetgyógyászati táplálkozástan, alternatív mozgás- és masszázsterápiák, életmódtábor-szervezés és -vezetés, wellness.
Terepgyakorlatok: : életmódtábor, saját élmény.

Hol helyezkedhetsz el?
A szerzett ismeretek és szakképesítés jól alkalmazható oktatási intézményekben az egészségnevelés oktatásában, profitorientált intézményeknél, a prevenció, a gyógyítás, a rehabilitáció és a szociális gondoskodás területein, önkormányzatoknál stb. Már meglévő egészségügyi, wellness, természetgyógyászati szolgáltatást bővít, színesít.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
Karunk Doktori Iskolájában a komplementer medicina tárgykörében PhD téma választható.

Szakma szépségei
A TÉGY szakértő – aki jártas több természetgyógyászati ill. komplementer orvosi szakágban és a társszakmák vonatkozó ismereteiben – verbális egészségnevelés mellett egészségügyi tevékenységnek nem minősülő gyakorlati munkát is végezhet. Megszerzett tudását az ismertetés, a bemutatás/betanítás és a gyakorlati végrehajtás szintjén egyaránt alkalmazza. Munkáját egyéni és/vagy csoportos formában végzi. Speciális tevékenysége az életmódtábor-szervezés és a vezetésben való közreműködés, amely az életmódváltozással kapcsolatos ismeretek és gyakorlati módszerek átadásának legintenzívebb és legeredményesebb formája.

Kiket várunk?
Az ideális jelentkező egészségügyi, pedagógiai, szociális tudományokban jártas személy, de bármely Magyarországon elismert főiskolai vagy egyetemi diplomával jelentkezhetnek az érdeklődők. Fontos az emberi szervezet egészségben tartásának holisztikus megközelítésére és a saját életmód átalakítására való motiváltság, a rugalmas gondolkodás és az önfejlesztés iránti elkötelezettség.

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu