Szociálgerontológia

A képzés célja
Olyan szakemberek képzése, akik korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva képesek az idősellátás valamennyi területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő tevékenységet végezni, és egy integrált egészségügyi és szociális ellátás keretében az ápolási-gondozási feladatokat ellátó társszakmákkal együttműködni.

A képzés felépítése
A képzési idő: 3 félév.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
szociálgerontológiai szakmenedzser

Főbb tantárgycsoportok
Alapozó képzési szakasz: Szociálpolitikai alapismeretek, bevezetés a gerontológiába, geriátria, gerontopszichológia, idősvédelmi jog, ápolási, gondozási alapismeretek.
Szakképzési tárgyak: Szociálgerontológia, szociális munka az idősellátásban, egészségnevelés, egészségfejlesztés és gero-rehabilitáció, geriátriai szakápolástan, hospice ismeretek, gerontopszichiátria, kognitív rehabilitációs készségfejlesztés, a komplex állapotfelmérés módszerei, otthonápolás, közösségi ápolás, szociális menedzsment.

Hol helyezkedhetsz el?
A szociálgerontológia szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett szakemberek elhelyezkedhetnek: a területi és bentlakásos intézményi idősellátásban, rehabilitációs osztályokon, az önkormányzati ellátórendszerben, az idősellátási szolgáltatási vállalkozásokban, nonprofit jellegű és időseket segítő civil szervezeteknél, szociálgerontológusként bekapcsolódhatnak ellátás-fejlesztési és gerontológiai kutatási programokba, a területi ellátáson belül a nappali ellátások szervezői-irányítói és koordinátori tevékenységét láthatják el, tanácsadó szakemberként pszichoszociális támogatást nyújthatnak az idősek és családjaik életviteli problémái körében, a bentlakásos intézményekben.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Szakma szépségei


Kiket várunk?
Társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány, pedagógus képzési területen szerzett alapszakos diplomával vagy fősikolai szintű végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezőket. Olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik a korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva az idősellátás valamennyi területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő tevékenységet kívánnak végezni, egy integrált egészségügyi és szociális ellátás keretében együtt kívánnak működni az ápolás-gondozási feladatokat ellátó társszakmákkal.

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu