Sürgősségi és triage szakápoló

A képzés célja
A szakképzettség birtokában - összhangban a nemzetközi trendekkel - számos, korábban orvosi képesítéshez kötött diagnosztikai és terápiás tevékenység ellátására vállnak alkalmassá az ápolók. A képzés célja a hallgatóval megismertetni az alábbiakat:
- A sürgősségi betegellátás fogalmi rendszere, keretei, szervezeti felépítése, jogi háttere
- A sürgősségi ellátásra szoruló betegek szükségleteink kielégítése, alapápolása
- Speciális, sürgősségi szakápolói feladatok,
- Betegfelvételi, betegvizsgálati, betegosztályozási (triage) feladatok
- A sürgősségi betegellátás pszichés, szociális és etikai vonatkozásai
- A sürgősségi betegellátásban alkalmazott orvosi és ápolási eljárások, eszközök, gyógyszerek, protokollok
- A sürgősségi szakápolás kutatása, fejlesztése, oktatása

A képzés felépítése
A képzés 3 félévet vesz igénybe. Ez alatt 90 kreditet kell megszerezni. A hallgatói tanulmányi munkaidő 2700 óra.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Sürgősségi és triage szakápoló

Főbb tantárgycsoportok
Társadalomtudományi ismeretek modul
- Empátia fejlesztő tréning
- A sürgősségi ellátás etikai vonatkozásai
- A sürgősségi ellátás jogi vonatkozásai tantárgyakat
Egészségtudományi és klinikai ismeretek modul
- Gyógyszertan
- Betegvizsgálat – Propedeutika
- Sürgősségi szakápolástan
- Elsősegélynyújtás, oxyologia
- Reanimatológia
- Transzfúziós ismeretek
- EKG ismeretek
- Sürgősségi betegellátás.

Hol helyezkedhetsz el?
Minden olyan egészségügyi intézményben, ahol sürgősségi betegellátás zajlik
(Sürgősségi osztályok, Ambulanciák)

Szakma szépségei
A hazai mentőellátás fejlődése során országosan egyre több korszerűen felszerelt sürgősségi osztály létesült. A sürgősségi ellátás speciális jellege indokolttá tette a sürgősségi és triage szakápoló képzést. A képzett szakemberek együttműködnek a társszakmák egészségügyi szakembereivel, képesek az életveszélyes állpotok felismerésére, és gyors és adekvát ellátására. Mindez megfelelő szemlélete, magas szintű szaktudást, kommunikációt, és elhivatottságot kíván.

Kiket várunk?
Alapképzésben (BSc) szerzett ápolói és mentőtiszti oklevéllel rendelkezőket.
Levelező képzés esetén szükséges a felsőfokú képzettséget igazoló oklevél megszerzése után legalább 1 éves munkaviszony az intenzív, vagy sürgősségi ellátásban (intenzív osztály, sürgősségi osztály, belgyógyászati vagy sebészeti szubintenzív részleg, speciális örző részleg).

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu