Diplomás nyirokterapeuta

Képzés célja
A szakirányú továbbképzés képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő elhivatottsággal, a beteg vagy egészségkárosodott emberekkel foglalkozóktól elvárható emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás - és felelősségtudattal rendelkeznek. Képesek vagy képesek lesznek a korábbi és jelen képzés során megszerzett társadalomtudományi, orvos-egészségügyi elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában, ezt folyamatosan bővítve szakterületük folyamatos, magas szintű művelésére, magyar és idegen nyelvű szakirodalom folyamatos tanulmányozására, ismereteik fejlesztésére. Továbbá a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik önállóan vagy orvosi javaslatra az elsődleges vagy másodlagos nyirokkeringési zavarokat felismerni és kezelni képesek. Ez egy hosszú távú program, hiszen a betegeket életük végéig kísérik, effektív terápia, fenntartó kezelés vagy gondozás formájában. Mindehhez a nyirokélettani-, anatómiai-, patológiai-, patofiziológiai-, klinikai elvi alapokat-, a kezelések gyakorlati lépéseit ismerő és alkalmazni tudó szakemberekre van szükség.

A képzés felépítése
A képzési idő 2 szemeszter. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 kredit. A képzés levelező munkarendben szemeszterenként 3-4 alkalommal egybefüggő konzultáció keretében történik. A képzés összóraszáma levelező munkarendben: 235 óra.
Az elmélet és gyakorlat aránya a képzésben: 39%-61%.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Diplomás nyirokterapeuta

Szakirányok és specializáció

Főbb tantárgycsoportok
Társadalomtudományi modul: 10 kredit
Ezen modul keretében kapnak szerepet azok a társadalomtudományi ismeretek, melyek aktuálisan a betegellátáshoz, speciálisan a jó- vagy rosszindulatú betegségen átesett - vagy fizikai károsodásból felépülő beteg ellátásához, rehabilitációjához kapcsolódnak.

Egészségtudományi modul – limfológia: 28 kredit
A hallgatók ebben a modulban ismereteket szereznek azokról a legfontosabb orvosi szakterületekről, melyek megértése elengedhetetlen a nyirokkeringési zavarok kialakulásának megértéséhez, a nyirokkeringési zavarok kezelési tervének felállításához. Itt kerülnek ismertetésre az alapvetően fontos anatómiai, élettani, biokémiai, biofizikai, patológiai ismeretek mellett, azok a klinikai szakismeretek, melyek a nyirokkeringési zavarok kialakulásával összefüggésbe hozhatók.

Egészségtudományi modul – klinikai ismeretek: 22 kredit
Ebben a modulban részletes ismereteket kapnak a hallgatók azokról az orvosi, elsősorban szervezési, klinikai, diagnosztikai, sebészeti, onkológiai, gondozási módszerekről, melyek a korai diagnózist illetve az élethosszig tartó gondozást, ápolást és rehabilitációt biztosítják. Olyan klinikai ismeretek elsajátítása szükséges, melyek azokat a betegségeket és kezelési módszereket mutatják be, melyek végeredménye a nyirokkeringési zavar.

Szakdolgozat: 0 kredit

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók az arra irányuló feltételek teljesítése esetén a Kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, illetve a mesterfokozat megszerzése lehetővé teszi, hogy a hallgatók a Kar doktori képzésében is részt vehessenek, melynek végén doktori fokozatot (PhD) szerezhetnek.

Kiket várunk?
A diplomás nyirokterapeuta szakirányú továbbképzési szakra történő felvétel feltétele orvos- és egészségtudományi képzési területen legalább alapképzésben (BA/BSc) szerzett ápoló vagy gyógytornász oklevél. Levelező képzés esetén a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél megszerzése után a jelentkezőknek legalább 1 éves klinikai tárgyú osztályon vagy szakrendelésen eltöltött szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Képzésben részt vehetnek továbbá az általános orvos osztatlan egységes mesterképzési szakon végzettek is.

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu