Műtő szakápoló

A képzés célja
Olyan felsőfokú végzettségű műtő szakápolók képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján képesek nagyfokú felelősség és hivatástudat birtokában szakterületük magas szintű művelésére. A műtő szakápoló alkalmas számos területen az orvosi tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására, másodasszisztensi munka végzésére, a műtéti tevékenységnél használatos gépek, műszerek kezelésére és zavartalan működtetésére.

A képzés felépítése
A képzési idő: 4 félév, 120 kredit, 3600 óra hallgatói tanulmányi munkaidő. A félévi óraszámok teljesítése havonta egyhetes képzéssel és gyakorlatokkal történik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Műtő szakápoló

Szakirányok és specializáció


Főbb tantárgycsoportok
Kötelező tárgyak: higiéniai alapismeretek, műtői higiéné, általános és hasi sebészet és műtéttan I.-II, mikrochirurgia és endoscopos eszközök, radiológiai képalkotás, és hagyományos radiológia, nőgyógyászati és szülészeti sebészet és műtéttana, idegsebészet és műtéttana, gyermeksebészet és műtéttana, plasztikai sebészet és műtéttana, haematológiai ismeretek, baleseti sebészet és műtéttana, ortopédiai sebészet és műtéttana, fej-nyaksebészet és műtéttana, radiológia- intervenciós radiológia, anesthesiológiai és intenzív terápiás ismeretek, urológiai sebészet és műtéttana, szemészeti sebészet és műtéttana, szájsebészet és műtéttana, szív- és érsebészet és műtéttana, mellkassebészet és műtéttana, szakmai gyakorlat, szakdolgozat.
Kötelezően választható tárgyak: műtői textília, izolálás, sebészeti varróanyagok, laborismeretek, műtői gép- és műszertan, műtői világítás és légkondicionálás, radiológia- intervenciós radiológia, Szabadon választható tárgyak: munkaszervezés, vezetés, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretek, transzplantációs ismeretek.

Hol helyezkedhet el?
Kórházak, klinikák általános és speciális műtőiben, valamint műtéti tömbökben, ahol számos területen az orvosi tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására, másodasszisztensi munka végzésére, önálló munkaszervezésre, a műtői tevékenység minden szinten történő koordinálására válik képessé.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés


Szakma szépségei
A műtéti technika fejlődésével szükséges magasan kvalifikált szakemberek képzése, akik képesek a korszerű műtéti szakmai ismereteken túl a műtői munka irányítására, szervezésére.

Kiket várunk?
Alapképzésben (BSc) szerzett ápolói oklevél. Levelező képzés esetén a felsőfokú képzettséget igazoló oklevél megszerzése után legalább 2 éves szakmai gyakorlat (igazolt munkavisony), ebből 1 év munkaviszony a műtőszolgálat, vagy központi sterilizáló területén végzett ellátásban.

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu