Intenzív szakápoló

A képzés célja
A szakképzettség birtokában – összhangban a nemzetközi trendekkel – számos, korábban orvosi képesítéshez kötött diagnosztikai és terápiás tevékenység ellátására válnak alkalmassá az ápolók. A képzés célja a hallgatóval megismertetni az alábbiakat:
- Az intenzív betegellátás fogalmi rendszere, keretei, szervezeti felépítése, jogi háttere
- Az intenzív ellátásra szoruló betegek szükségleteink kielégítése, alapápolása
- Speciális, intenzív szakápolói feladatok
- Az intenzív betegellátás pszichés, szociális és etikai vonatkozásai
- Az intenzív betegellátásban alkalmazott orvosi eljárások, eszközök, gyógyszerek, protokollok
- Az intenzív szakápolás kutatása, fejlesztése, oktatása

A képzés felépítése
A képzés 3 félévet vesz igénybe. Ez alatt 90 kreditet kell megszerezni. A hallgatói tanulmányi munkaidő 2700 óra.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Intenzív szakápoló

Szakirányok és specializáció


Főbb tantárgycsoportok
Társadalomtudományi ismeretek modul
- Empátia fejlesztő tréning
- Az intenzív ellátás etikai vonatkozásai
- Az intenzív ellátás jogi vonatkozásai tantárgyakat
Egészségtudományi és klinikai ismeretek modul
- Gyógyszertan
- Betegvizsgálat
- Propedeutika
- Intenzív szakápolástan
- Elsősegélynyújtás,
- Oxyologia-
- Reanimatológia
- Transzfúziós ismeretek
- EKG ismeretek
- Intenzív betegellátás.

Hol helyezkedhetsz el?
Minden olyan egészségügyi intézményben, ahol a betegek intenzív ápolásra szorulnak:
(Intenzív osztályok Speciális őrzők)

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Szakma szépségei
Az intezív szakápoló képzés létrejöttét az egyre gyorsuló tudományos és technikai fejlődés indokolta. A képzett szakemberek szorosan együttműködnek az orvosokkal, és számos olyan diagnosztikus és terápiás tevékenységet látnak el, melyek korábban orvosok által végzett feladatkörök voltak. Mindez megfelelő szemléletet, magasszintű szaktudást, kommunikációt és elhivatottságot kíván.

Kiket várunk?
Alapképzésben (BSc) szerzett ápolói oklevéllel rendelkezőket.
Levelező képzés esetén szükséges a felsőfokú képzettséget igazoló oklevél megszerzése után legalább 1 éves munkaviszony az intenzív, vagy sürgősségi ellátásban (intenzív osztály, sürgősségi osztály, belgyógyászati- vagy sebészeti szubintenzív részleg, speciális örző részleg).

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu