Gyógyszer ismertető

Képzés célja
A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jelentkezőknek széleskörű egészségügyi, intézményi, hálózati és gyógyszer ismereteket nyújtson. Mindezeken túlmenően a jó kapcsolatteremtő készség kialakítására is hangsúlyt helyez a képzés.

A képzés felépítése
A képzési idő 2 szemeszter. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 kredit. A képzés levelező munkarendben szemeszterenként 3-4 alkalommal történik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Gyógyszerismertető

Szakirányok és specializáció


Főbb tantárgycsoportok
Gyógyszerpiaci elméleti ismeretek: 15 kredit (A magyar egészségügy rendszere. Az egészségügyi finanszírozás rendszere. Gyógyszertörvény alapfogalmai. A magyar gyógyszerpiac. A gyógyszerismertetői tevékenység alapjai. Etikus gyógyszer - kommunikáció)
A gyógyszerismertetői tevékenység alapjai: 15 kredit (Munkatervezés, munkarend és időgazdálkodás. Adminisztráció. Marketing - medical ismeretek. Rendezvényszervezés. Klinikai vizsgálatok.)
Gyógyszerismertetői tevékenység a gyakorlatban: 10 kredit (A gyógyszer - kommunikáció technikái. Jelentési rendszere)
Kommunikáció: 10 kredit (Aktivitás a gyógyszerpiacon: Álláskeresés, önmotiváció)
Szakdolgozat: 10 kredit

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók az arra irányuló feltételek teljesítése esetén a kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, illetve a mester fokozat lehetővé teszi, hogy a hallgatók a kar doktori képzésében vegyenek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD) szerezhetnek.

Szakma szépségei
Az utóbbi időben egyre nagyobb szerep jut az egészségügy működésében a piaci szemléletnek világszerte, mely események alól hazánk sem kivétel. A számos hazai és nemzetközi gyógyszeripari és gyógyászati termékeket forgalmazó cég egyre jelentősebb számban hoz a piacra újabbnál újabb termékeket, melyek között az egészségügyi személyzetnek az eligazodás egyáltalán nem könnyű.
A cégek a termékek forgalmazására illetve népszerűsítésére az elmúlt években, hazánkban egyre több orvost és más diplomás egészségügyi szakembert alkalmaznak. Az egészségügyi szakemberek szakmai előképzettsége így egyre heterogénebb, akik nem azonos és kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a különböző gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök termékmenedzselési módjairól, az egészségügyi és gyógyszerpiac működéséről. Természetesen az érintett cégek rövidebb, hosszabb tanfolyamokon igyekeznek a termékképviselőket, gyógyszerismertetőket tovább képezni, azonban ezek tartalma és szerkezete nem egységes, hivatalos szakképzettséget nem tanúsítanak. Ezek alapján úgy tűnik, hogy Magyarországon is szükség van szervezett és hivatalosan elismert keretek között folyó gyógyszerismertetők szakképzésére. Éppen ezért a képzés célja az, hogy olyan szakembereket képezzen ki, akik képesek szakszerű és korszerű információk birtokában az egészségügyi személyzetet tájékoztatni és etikus tanácsokkal ellátni a legújabb gyógyszer- és gyógyászati ipari termékekről, valamint azok főbb alkalmazási köréről.

Kiket várunk?
Orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel, vagy legalább alapképzésben szerzett biológus, illetve vegyész oklevéllel, vagy a fentieknek megfeleltethető korábbi képzési rendszerben szerzett oklevéllel rendelkezőket.

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

További információk/Megjegyzés
További információk/Megjegyzés Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a 2013. évi Szakirányú Továbbképzések Tájékoztatója tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu