Fitness, wellness és táplálkozás terapeuta

A képzés célja
A képzés célja, olyan korszerű elméleti, szakmai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező fitness, wellness és táplálkozás terapeuták képzése, akik naprakész specifikus tudásuk birtokában képesek az egészségtelen életmóddal összefüggő károsodások és /vagy sportsérülések utáni rehabilitációs folyamatokban, illetve az életmódot változtatni kívánók irányításában való aktív, hatékony részvételre. A fitness, wellness és táplálkozásterapeuta képes egyénre szabott fittségi, életmód, egészségfejlesztő, wellness valamint táplálkozási tanácsadásra, illetve egyénre szabott fittségi fejlesztő, egészségfejlesztő wellness programok kidolgozására, megszervezésére, levezetésére, terápiás étrend kialakítására. Elméletorientált gyakorlati és módszertani tudása képessé teszi arra is, hogy az egészséget, a jó közérzetet, az életminőséget javítandó, masszázs és mozgásterápiák, spa kezelések, diétás és egyéb fizioterápiás kezelések valamint stresszoldó technikák alkalmazásával álljon a kliensek szolgálatára.

A képzés felépítése
A képzési idő 2 szemeszter. A képzés levelező munkarendben, szemeszterenként 4-5 alkalommal történik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Fitness, wellness és táplálkozás terapeuta

Főbb tantárgycsoportok:
Alapozó ismeretkörök: medicinális ismeretek (anatómia, élettan, kórélettan), egészségfejlesztés, népegészségtan.
Szakmai törzsanyag: rekreáció elmélet, edzéselmélet- rekreációs edzéselmélet, preventív táplálkozás- sporttáplálkozás, fizioterápiás alapismeretek.
Differenciált szakmai ismeretek:: fitness, wellness elmélete és gyakorlata, dietetika, betegség-specifikus fizioterápia, wellness masszázsformák, stresszoldó és relaxációs technikák, mozgásterápiák, spa kezelések, diétás és egyéb fizioterápiás kezelések.

Hol helyezkedhetsz el?
A fitness, wellness és táplálkozás terapeuta képzés keretében megszerzett ismeretek és készségek jól alkalmazhatók az egészségturizmus valamennyi területén, gyógy- és wellness szállodákban, gyógy- és termálfürdőkben. Ezekben az intézményekben a végzettek alkalmassá válnak felső- és középszintű vezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a Kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, majd a képzés végzését követően a Kar doktori képzésében vehetnek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.

Szakma szépségei
Hazánkban, ismerve a lakosság népegészségügyi helyzetét, sokszorosan indokolt a három terület összehangolásával létrehozott adaptált ismeret, eszköz- és tevékenységrendszert átadó igényes képzés indítása. Terapeutákra szükség van, akik egészségtudományi valamint sporttudományi képzettséggel, látásmóddal és kompetenciával rendelkező szakemberek. Egészségügyi ismeretek, egészségügyi szemléletük birtokában, a szolgáltatást igénybe vevők számára képesek biztonságos, egészségmegőrző, betegséget megelőző életmódprogramok tervezésére, szervezésére.

Kiket várunk?
Legalább alapképzésben szerzett oklevéllel és az alábbi szakképzettségek valamelyikével rendelkezőket: orvos- és egészségtudomány képzési területen (okleveles orvosdoktor, dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta, okleveles rehabilitációs szakember, okleveles táplálkozástudományi szakember), sporttudomány képzési területen (humán kineziológus, rekreációszervező és egészségfejlesztő, testnevelő- edző, okleveles humánkineziológus, okleveles rekreáció irányító), pedagógusképzézi területen (tanító testnevelőtanár, okleveles gyógytestnevelő tanár, okleveles egészségfejlesztés tanár, egészségtan-tanár).

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, a képzés indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a Szakirányú Továbbképzések 2013. című kiadvány tartalmazza. A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu