Nemzetközi biztosításszervezői referens

A képzés célja
A nemzetközi biztosításszervezői referens magas szinten ismeri és képes integrálni a biztosítási folyamatokat mind a hazai, mind az egyes külföldi országok vonatkozásában. A képzés célja olyan szakmai réteg adaptálása a munkaerőpiacra, akik a nemzetközi biztosítási folyamatokban aktívan részt tudnak venni, magába foglalva a magán- és a társadalombiztosítás területét. Olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek, képesek a magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozására, valamint a korábbi és a jelen képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére.

A képzés felépítése
A nemzetközi biztosítási referens magas szinten ismeri és képes integrálni a biztosítási folyamatokat mind a hazai, mind az egyes külföldi országok vonatkozásában. A képzés célja olyan szakmai réteg adaptálása a munkaerőpiacra, akik a nemzetközi biztosítási folyamatokban aktívan részt tudnak venni, magába foglalva a magán- és a társadalombiztosítás területét. Olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek, képesek a magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozására, valamint a korábbi és a jelen képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére. A képzés diplomára épülő szakirányú továbbképzés, amely 3 félév sikeres teljesítése és a szakdolgozat védése valamint a záróvizsga teljesítése után főiskolai diplomát nyújt.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Nemzetközi biztosításszervezői referens

Főbb tantárgycsoportok
Alapozó törzstantárgyak: 13 kredit
Európai Unió szervezete és struktúrája, jövőkutatás, adatbiztonság és adatvédelem, szakmai idegen nyelv
Szakmai törzstantárgyak: 24 kredit
Üzleti biztosítások, biztosítási rendszerek és finanszírozás, biztosítási matematika, költségelemzés
Differenciált szakmai ismeretek tárgyai: 46 kredit
EU költségvetése és az Unió finanszírozási rendszere, e-projektek és kontinentális stratégiák, biztosítási marketing, Eurostat, statisztikai folyamatok az Európai Unióban, informatika és kommunikáció a tagállamok kapcsolatában, nemzetközi gazdaságtan, üzleti etika, EU tagállamok pénzbeni ellátásai, EU tagállamának nyugdíjrendszere, nemzetközi pénzügyek, kockázatelemzés, üzleti kommunikáció.

Hol helyezkedhetsz el?
Általános titkár nemzetközi ügyek és biztosítási viszonyok tekintetében
- Irodai szaknyilvántartási területen dolgozó tekintettel az Európai Unió által megkövetelt nyilvántartások vezetésével
- Biztosítással foglalkozó szervek és gazdálkodási egységek nemzetközi kommunikációs osztályán kapcsolattartó és koordinátor
- Társadalombiztosítási kifizetőhelyek adminisztrátora
- Köztisztviselő az Európai Unió bármely intézményben biztosítás és Nemzetközi kommunikáció tekintetében
- Köztisztviselő az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nemzetközi Kapcsolatok területén
- Köztisztviselő önkormányzatok nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó osztályán
- Biztosító társaságok alkalmazottja nemzetközi ügyek összehangolásának a területén
- Gyógyszercégek biztosítással kapcsolatos adminisztrátora és koordinátora nemzetközi ügyek vonatkozásában
- Társadalombiztosítási és biztosítási ügyintéző biztosítótársaságoknál
- Egyéb gazdasági, társadalombiztosítási ügyintéző biztosítótársaságoknál, gazdasági szervezeteknél
- Köztisztviselő a nyugdíjbiztosítás vonatkozásában a nemzetközi biztosítási ügyek területén
- Egészségügyi intézmények adminisztrációs területének a beosztottja a külföldi betegek és a nemzetközi kapcsolatok tekintetében
- Egyéb gazdasági területek biztosítási ügyintézője a nemzetközi ügyek és kapcsolatok vonatkozásában
- Tanácsadó nemzetközi biztosítási és Európai Uniós ügyek tekintetében

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A szakirányoknak megfelelő Egészségügyi menedzser mesterképzés akkreditációja folyamatban van, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók a Kar doktori képzésében vegyenek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.

Szakma szépségei
A nemzetközi biztosítási referens nemzetközi ismeretekben jártas tanácsadó, aki biztosítási folyamatok tervezésére is képes. Fő feladata az adminisztráció és az elszámolás mellett a koordináció, a tanácsadás, és az egyes biztosító cégek igényeinek a kiszolgálása.

Kiket várunk?
Főként azokat a biztosítási terület iránt érdeklődő személyeket várjuk, akik tudásukat nemzetközi és Európai Uniós szinten is bővíteni szeretnék. bármely képzési területen alapképzésben szerzett végzettséggel rendelkeznek.

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés
A képzés időtartama alatt kettő félévben szakmai idegen nyelvet is tanulnak a hallgatók (német és angol nyelv választható). A nyelvvizsga követelmény a felvételhez szükséges meglévő diploma idegen nyelvi követelménye.

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu