ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ — SZÜLŐKNEK

Tisztelt Szülők!


Karunk elkötelezett az egészségtudományi szakmaterületek hazai szakember utánpótlásának folyamatos biztosításában, illetve fontos számunkra, hogy segítséget nyújtsunk leendő hallgatóinknak az érettségire való felkészülésben, tekintettel arra, hogy a 2020/2021-es felsőoktatási tanévre történő felvételi eljárás során a felvételiző középiskolai tanulóknak legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgával kell rendelkezniük. A feltételek teljesítésének végső határideje a felvételi eljárás során a hiánypótlásra nyitva álló határidő.

Ezen új feltétel tanulók által történő mind nagyobb arányú teljesítése érdekében 2020 januárjától az érettségi megkezdéséig jelképes, 2000 Ft részvételi díjú emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamot szervezünk, kiemelt középfokú oktatási partnereink bevonásával.

A PTE Egésztudományi Kara 410 középiskolai tanuló számára, jelképes, 2000 Ft részvételi díjú emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamon teszi lehetővé a részvételt. A képzési portfóliónkból adódóan elsősorban a biológia és az egészségügyi alapismeret tárgyakból javasoljuk az emelt szintű érettségi letételét, így ezen két tárgyból preferáljuk az emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamok indítását, mivel ezen tárgyak tudásanyaga hozzájárul a BSc képzés alapozó tárgyainak elsajátításához, de szeretnénk lehetőséget adni a diákoknak, hogy saját igényük szerint válasszanak tantárgyat az érettségi felkészítők esetében.

Egy tanuló kizárólag egyetlen tanfolyam keretében, egyetlen tantárgy tekintetében veheti igénybe a jelképes, 2000 Ft részvételi díjú emelt szintű érettségi tanfolyamot.

A felkészítő programban résztvevők számára 2020 január közepétől heti 3 órás, 12 héten át tartó, tehát összesen 36 órás érettségi felkészítő tanfolyamok megszervezését támogatjuk az Ön által vezetett intézményben a korábban említett 5 tantárgyból. Az effektivitás érdekében minimum 4, maximum 12 fős csoportlétszámokat tartunk ideálisnak. Amennyiben a program kezdőévében a csoportlétszám nem érné el a minimális létszámot, úgy külön megegyezés alapján is lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy ennél alacsonyabb létszám esetén is indulhasson a felkészítő tanfolyam.

A jelképes, 2000 Ft részvételi díjú érettségi felkészítő tanfolyam keretében 410 tanuló nyerhet el részvételi lehetőséget az 1. sz. táblázatban képzési központjainkra és képzési helyeinkre meghatározott keretszámok szerint. (Amennyiben egyes szakokon fennmaradnak betöltetlen helyek, úgy azok átcsoportosítását a jelentkezési adatok függvényében megfontoljuk).

Helyek

1. számú táblázat a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR jelképes, 2000 Ft részvételi díjú emelt szintű érettségi tanfolyamain a pályázható helyek száma képzési helyenként, szakirányonként/specializációként.


Amennyiben egyes szakokon fennmaradnak betöltetlen helyek, a többletjelentkezéssel bíró képzésekre átcsoportosítás lehetősége megfontolásra kerül.

A jelképes, 2000 Ft részvételi díjú emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyam igénybevételének feltételei:

A PTE Egészségtudományi Kar vállalja a felkészítő költségeinek finanszírozását, amennyiben a tanuló:

  • Az emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamot elvégezve sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tesz és a hiánypótlásra megadott határidőn belül feltölti eredményét a felvételi rendszerbe.
  • A felvételi eljárás során az első helyen (2020. február 15-éig bezárólag) jelöli meg a PTE Egészségtudományi Kart azon az alapszakok és szakirányok egyikén a meghatározott képzési helyen, amelyre jelen támogatási program kiterjed (és ezen a későbbiekben sem változtat), valamint a Kar adott szakára felvételt nyer és arra beiratkozva legalább 1 szemeszteren keresztül a Kar aktív hallgatója marad.
  • A fentieket szerződéses keretek között vállalja (18 éven aluli tanuló esetében törvényes képviselő, vagy szülő).

Amennyiben a programban résztvevő tanuló a fenti feltételek valamelyikét időközben mégsem teljesíti, úgy jelképes kötbért köteles megtéríteni 2020 szeptemberétől, mely egy akár 12 havi részletfizetéssel is teljesíthető 30 000 Ft-os összeget jelent. Aki a jelentkezést megelőzően már megszegi a tanfolyam követelményeit és egyértelművé válik, hogy azt nem lesz képes sikeresen teljesíteni, azt a fenti összegű kötbér a szerződésszegése pillanatától terheli.


A jelentkezés menete:

Az érdeklődő tanulónak részvételi igényét jelezni kell a középiskolájában a beiskolázással foglalkozó tanár felé, valamint jelentkeznie kell a PTE ETK által létrehozott elektronikus felületen http://etk.pte.hu/erettsegi. Ezen linken tudnak a diákok a jelképes, 2000 Ft részvételi díjú igénybe vehető helyekre pályázni, illetve itt tudják jelezni a felmerülő igényeket az egyes tantárgyak vonatkozásában, valamint a leendő szerződéshez szükséges adatokat itt kérjük be.


Bővebb információ: info@etk.pte.hu
telefonszám: +36 30 792 6028 Kollégáink hétfőtől-csütörtökig: 8:00-15:30 óra között, pénteken 8:00-14:00 között fogadják az Önök hívását, illetve mindenkit visszahívnak elfoglaltságuk esetén.


JÓ HÍR!!!

Képzéseink esetében bármilyen érettségi tárgyból elfogadott az emelt szintű, ez nagy könnyebbséget jelenthet, mivel így egy a tanuló által szeretett, vagy könnyűnek ítélt tárgy is választható!

Pl.: szombathelyi nappali ápoló képzésre jelentkezés esetén az alábbi tárgyakból kell választani kettőt, hogy felvételt nyerhess:

biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy természettudomány, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy(i) ismeretek, egészségügy(i) technikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, szociális ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, szociális alapismeretek).
A felvételihez elvárt emelt szintű érettségit tehetnek a diákok ezen tárgyakból, vagy választhatnak bármilyen más tárgyat is! Ez azért nagy könnyebbség a felvételi követelmények teljesítésénél.


Bízunk benne, a fentiekben vázolt együttműködési lehetőség felkeltette az Önök érdeklődését is és gyermekük csatlakozik a karunk által szervezett felkészítő tanfolyamhoz, hogy 2020 szeptemberében megkezdhesse felsőfokú tanulmányait karunkon.


A sikeres együttműködés reményében,
tisztelettel,

Dr. habil. Oláh András
egyetemi docens
dékánJelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek a program megváltoztatásának és visszavonásának jogát fenntartjuk.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu