Ösztöndíjak

Az egyetemi tanulmányok megkezdése jelentős anyagi terhet jelenthet a családok számára. Ezért karunk mindent megtesz a hallgatók anyagi támogatása és az anyagi terhek minimálisra csökkentése érdekében. Az alábbiakban röviden ismertetjük azokat a juttatási formákat, melyek karunk hallgatói részére elérhetőek.

 

Demonstrátori ösztöndíj

A Demonstrátori Ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akiknek kiemelkedő a tanulmányi eredményük és szakmai területen kimagasló munkát végeznek. Szükséges még legalább két érvényes lezárt félév. A demonstrátori ösztöndíj elnyerésével a szak oktatásában, illetve a Tudományos Diákkör munkájában is részt lehet venni.

 

A tantervi követelményeken túlmenő, kiemelt közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj

Mi is húzódik meg e hosszú megnevezés mögött? Ha a közösségi élet felpezsdítésében valaki aktívan kiveszi a részét a Hallgatói Önkormányzat berkein belül, segítséget nyújt rendezvények szervezésében, akkor pályázható ez az ösztöndíj.

 

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti, közéleti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat útján félévre elnyerhető, havonta folyósított juttatás. A pályázati űrlapot a szükséges igazolásokkal minden szemeszter elején a Hallgatói Pályázati Pontokon lehet benyújtani, mely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.

 

Tudományos diákköri tevékenység támogatása

Az egyetemi tanulmányok során többször, de legalább egy alkalommal biztosan találkozik mindenki azzal a feladattal, hogy ismereteit, nézeteit, gondolatait egy - egy adott témában összefoglalva, írásban kell kifejteni, pl.: referátum, TDK munka vagy szakdolgozat formájában. A felkészülést kiváló oktatók és kutatók segítik. Az elkészült dolgozatot az évenként megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferencia zsűrije előtt lehet bemutatni. A legjobb munkák készítői a kétévente rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia mezőnyében versenyezhetnek, valamint pénzjutalomban részesülhetnek, ezen felül a kutatás elkészítésére az EHÖK Tehetség Ösztöndíj keretein belül igényelhető támogatás.

 

Konferenciákon való részvétel támogatása - EHÖK Tehetség Ösztöndíj

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a kutatások, publikációk elkészítését, valamint konferenciákon való részvételt is támogatja, melyre az adott konferencia részvételi díjának, úti költségének és egyéb költségeinek igazolásával pályázhatsz. Ezzel a támogatással szeretnénk segíteni az ilyen irányú érdeklődésedet és hozzájárulni látóköröd kiszélesítéséhez, tudományos fejlődésedhez.

 

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Azon hallgatók igényelhetik ezt a támogatást, akik kötelező gyakorlatukat lakhelyüktől és képzési helyüktől távol töltik, valamint nincs számukra a gyakorlati helyen kollégium biztosítva.(részletesen lásd: PTE SZMSZ 6. sz. melléklete)

A HÖK sport és egyéb bérleteket vásárol a hallgatók részére, melyek igénybevétele ingyenes vagy kedvezményes. A bérletekhez a Képzési Központ Szolgáltató és Tanácsadó Központjában, illetve a HÖK irodában lehet hozzáférni.

A juttatások kizárólag a hallgatói normatívára jogosult hallgatókra vonatkoznak.

 

Michalicza Ösztöndíj

A magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező egyetemi végzettségű és specializált szakképzettségű ápolók utánpótlásának biztosítása érdekében lett létrehozva 2017-ben a Michalicza-ösztöndíj. Célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók támogatása a mesterfokozat, illetve az okleveles ápoló szakképzettség megszerzésében.

Az ösztöndíj mértéke a képzés első félévében 640.000 forint.

A képzés második félévétől kezdve az ösztöndíj mértékére az Ösztöndíj Bizottság javaslatot tesz minden ösztöndíjas esetében minden félév kezdetén, az ösztöndíjprogram működési szabályzatának értékelési szempontjai alapján.

Az ösztöndíj mértéke a képzés második félévétől kezdve 320 000 és 640 000 forint közötti összeg lehet félévente.

Annak az ösztöndíjasnak a részére, aki vállalja, hogy a központ által az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján meghatározott hiányterületen a Bizottság által kijelölt közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál létesít a jogviszonyt, az ösztöndíj összegének kétszerese folyósítandó.

Az ösztöndíj legfeljebb három féléven keresztül folyósítható.

 

Bővebb információ: 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Michalicza-ösztöndíjról

 

MNE Alapítvány ösztöndíjai

A Magyar - Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány pályázata keretében:

  • az ápolás és betegellátás alapképzés költségtérítési díjának megtérítése,
  • a németországi gyakorlat teljes költségének megtérítése,
  • a képzés időtartalma alatt havonta 75€-nak megfelelő alapítványi támogatás.
  • 56 órás, térítésmentes, német szaknyelvi kurzus, az ápolás és betegellátás alapképzési szak, ápoló szakirány hallgatói részére.

 

ERASMUS+ program ösztöndíjai

Az Erasmus + program az ETK-n mintegy 24 ország több mint 30 partnerintézményébe kínál 80-90%-ban finanszírozott hallgatói ösztöndíjakat. Az ösztöndíj típusa tanulmányi (kurzusok teljesítése idegen nyelven), majd az anyakaron történő elismertetése) és szakmai (szakmai gyakorlat teljesítése külföldön majd az anyakaron történő elismertetése) lehet. Pályázásra az első lezárt félév után van lehetőség, a pályázat időtartama maximum 12 hónap lehet, melyet azonban több részletben is meg lehet pályázni, minimális külföldön tartózkodási idő, a tanulmányi program esetében 3 hónap, a szakmai program esetében 2 hónap. Diploma megszerzése után is van lehetőség a szakmai gyakorlati ösztöndíj teljesítésére, ez esetben az utolsó aktív félévben kell pályázni. A pályázati időszak évente februártól-március végéig, pályázat a kari honlapon kerül meghirdetésre, és a közösségi médián keresztül is elérhető.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu