Önköltséges képzés

1. Hogyan kell befizetni a költségtérítés/önköltség összegét?
A Központi Tanulmányi Iroda a költségtérítési díj/önköltség felszámításáról a NEPTUN webes felületén, valamint elektronikus levél és web-es üzenet formájában küld értesítést.
A költségtérítés/önköltség kiegyenlítésének módjai:
- VPOS: NEPTUN webes felületéről kezdeményezett bankkártyás befizetés;
- banki átutalás: közlemény rovatban fel kell tüntetni a hallgató nevét, NEPTUN kódját, a félévet, amire a befizetés vonatkozik
- átutalásos számla: Kérésre kiállított (cég, egyéni vállalkozó stb. esetén). A NEPTUN saját webes felületén keresztül a Pénzügyek/Befizetés menüponton igényelhet számlát (a számlával kiegyenlíteni kívánt tételen állva a lehetőségek/kérvény leadása menüpont)
- pénztár: Központi Tanulmányi Irodában (NEPTUN kód alapján)
- gyűjtőszámlán keresztüli kiegyenlítés (ÚJ!): A következő bankszámlára történő utalással: 10024003-00282716-01120008.
- diákhitel: Diákhitel 1 esetén a bankszámlára érkezés után a fenti kiegyenlítési módok egyikén, Diákhitel 2 esetén az összeg közvetlenül az Egyetem számlájára érkezik meg.

2. Meddig kell befizetni a költségtérítés/önköltség összegét?
Befizetési határidők az őszi szemeszterben:
• Első részlet beérkezési határideje (teljes összeg 40%-a): A bejelentkezési időszak megkezdését megelőző utolsó munkanapon be kell érkeznie.
• Második részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a): október 15.
• Harmadik részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a): november 15.
Befizetési határidők a tavaszi szemeszterben:
• Első részlet beérkezési határideje (teljes összeg 40%-a): A bejelentkezési időszak megkezdését megelőző utolsó munkanapon be kell érkeznie.
• Második részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a): március 15.
• Harmadik részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a): április 15.
Az a hallgató, aki határidőre nem fizeti be a költségtérítés/önköltség teljes összegét, az adott félévben nem jelentkezhet be és nem vizsgázhat.

3. Milyen módon lehet kérni a költségtérítés/önköltség mértékének csökkentését?
A PTE Egészségtudományi Kar 1/2015. számú dékáni utasítása alapján a 2015/2016. tanév I. félévétől kezdődően költségtérítés/önköltség mérséklésre a Karon nincs lehetőség.

4. Van-e lehetőség a költségtérítés/önköltség részletekben történő befizetésére?
A költségtérítés/önköltség befizetése a 2. pontban leírtak szerint három részletben történhet.
Ezen kívül az első részlet (a teljes összeg 40%-a) befizetésének határideje kitolható október 15/március 15-ig, amennyiben azt igazolással alátámasztott objektív körülmény fennállása (pl. külföldi ösztöndíj, külföldi hallgatói hitel késedelmes megérkezése) indokolja.
Bővebb információ a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 52. § (1) bekezdésében található.

5. Egy államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgató átkerülhet-e a költségtérítéses/önköltséges képzésre?
Igen, átkerülhet.

5.1. A Tanulmányi Osztály minden tanév végén az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésre járó hallgatók közül - az utolsó két aktív szemeszterben teljesítettek figyelembe vételével-, átsorolja azon hallgatókat költségtérítéses/önköltséges képzésbe, akik
• 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően nyertek felvétel, és nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven százalékát (30 kredit).
Például: ha az ajánlott tantervben 2 félévre előírt kreditmennyiség pl. 30-30 kredit, azaz összesen 60, akkor legalább 30 kreditet szükséges teljesíteni, hogy ne kerüljön át a hallgató költségtérítéses képzésre.
• 2012/2013. tanévben vagy azt követően nyertek felvételt és nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven százalékát (30 kredit), valamint nem érték el a 2,00 súlyozott átlagot a két figyelembe vett félév átlagában.
• 2016/2017. tanévben vagy azt követően nyertek felvételt és nem szereztek meg 36 kreditet, valamint nem értek el az adott szakra a szak képzési területe alapján vonatkozó súlyozott átlagot (egészségtudományi képzési területen 2,25 , sporttudományi képzési területen 2,50) a két figyelembe vett félév átlagában.

Természetesen lehetősége van a következő 2 szemeszter után ismét államilag támogatott képzésbe visszakerülni, amennyiben a megfelelő kreditmennyiséget (az ajánlott tanterv minimum 50 %-a) sikerült teljesítenie, valamint a tanulmányi átlaga is megfelel az előírtaknak.

5.2. Költségtérítéses/önköltséges hallgatóvá válik munkarendtől függetlenül az a hallgató, aki az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási időt túllépi (képzési idő+2 félév). Például: ha valaki ápoló képzésre jelentkezett és nem sikerült 10 (8+2) államilag támogatott szemeszter alatt elvégeznie a tanulmányait, akkor a további félévekben már költségtérítési díjat/önköltséget kell fizetnie.

5.3. Tanulmányait az a hallgató is csak költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja, aki elhasználta az állam által támogatott 12 félévet (ebbe a korábbi államilag finanszírozott felsőfokú tanulmányok is beleszámítanak). Ebben az esetben államilag támogatott/állami ösztöndíjas finanszírozási formába történő visszasorolásra nincs lehetőség.

6. Van-e lehetőség arra, hogy a költségtérítéses/önköltséges hallgató államilag támogatott/állami ösztöndíjas legyen?
Igen, van rá lehetőség.

A költségtérítéses/önköltséges hallgató megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyre átvehető, amennyiben megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség minimum 50 %-át, valamint a tanulmányi átlaga is megfelel az előírtaknak. A Tanulmányi Osztály félévente ír ki pályázatot a megüresedett államilag támogatott helyek betöltésére. Ez a kari weblapon kerül közzétételre.

Kivétel: Nem vehető át államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzési formára az a költségtérítéses/önköltséges hallgató, akinek az adott szakon korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét. (Pl: Ha valaki gyógytornász szakirányon korábban 10 féléven keresztül már részt vett államilag támogatott képzésben, elbocsátottuk - például tanulmányi elégtelenség miatt- és ismételten felvételt nyer ugyanezen szakra, akkor nem vehető át állami ösztöndíjas képzésre.) illetve aki kihasználta a 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévét.

Meghirdetendő képzés neve Képzési szint Munkarend Képzési hely Önköltségi díj (Ft/félév)
(Alap, Felsőoktatási szakképzés, Mester) (Nappali, Levelező)
egészségügyi gondozás és prevenció népegészségügyi ellenőr szakirány (Kaposvár) A N Kaposvár 300 000
egészségügyi gondozás és prevenció védőnő szakirány (Kaposvár) A N Kaposvár 300 000
orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) A N Kaposvár 300 000
orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) A L Kaposvár 300 000
ápolás és betegellátás ápoló szakirány (Pécs) A N Pécs 300 000
ápolás és betegellátás ápoló szakirány (Pécs) A L Pécs 300 000
ápolás és betegellátás dietetikus szakirány A N Pécs 300 000
ápolás és betegellátás gyógytornász szakirány (Pécs) A N Pécs 300 000
ápolás és betegellátás mentőtiszt szakirány (Pécs) A N Pécs 300 000
egészségügyi gondozás és prevenció népegészségügyi ellenőr szakirány (Pécs) A L Pécs 300 000
sport- és rekreációszervezés rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány A N Pécs 225 000
sport- és rekreációszervezés rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány A L Pécs 225 000
ápolás és betegellátás ápoló szakirány (Szombathely) A L Szombathely 300 000
ápolás és betegellátás mentőtiszt szakirány (Szombathely) A L Szombathely 300 000
ápolás és betegellátás szülésznő szakirány (Szombathely) A N Szombathely 300 000
ápolás és betegellátás szülésznő szakirány (Szombathely) A L Szombathely 300 000
egészségügyi gondozás és prevenció védőnő szakirány (Szombathely) A N Szombathely 300 000
csecsemő- és kisgyermeknevelő (Szombathely) A N Szombathely 200 000
csecsemő- és kisgyermeknevelő (Szombathely) A L Szombathely 200 000
szociális munka (Szombathely) A N Szombathely 225 000
szociális munka (Szombathely) A L Szombathely 225 000
ápolás és betegellátás gyógytornász szakirány (Zalaegerszeg) A N Zalaegerszeg 300 000
egészségügyi szervező (Zalaegerszeg) A N Zalaegerszeg 300 000
egészségügyi szervező (Zalaegerszeg) A L Zalaegerszeg 300 000
orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) F N Kaposvár 200 000
orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) F L Kaposvár 200 000
ápolás M N Pécs 400 000
ápolás M L Pécs 400 000
egészségügyi menedzser M N Pécs 400 000
egészségügyi menedzser M L Pécs 400 000
egészségügyi szociális munka M N Pécs 400 000
egészségügyi szociális munka M L Pécs 400 000
fizioterápia M N Pécs 400 000
fizioterápia M L Pécs 400 000
klinikai laboratóriumi kutató M N Pécs 400 000
klinikai laboratóriumi kutató M L Pécs 400 000
népegészségügyi M N Pécs 400 000
népegészségügyi M L Pécs 400 000
sportmenedzser M N Pécs 400 000
sportmenedzser M L Pécs 400 000
táplálkozástudományi M N Pécs 400 000
táplálkozástudományi M L Pécs 400 000
Egészségügyi tanár M N Pécs 400 000
Egészségügyi tanár M L Pécs 400 000
dializáló szakápoló   Szt.   L  Szombathely 130 000    
 diplomás nyirokterapeuta   Szt.   L  Pécs 140 000    
Szombathely
 egészségfejlesztő wellness-terapeuta   Szt.   L  Szombathely 130 000    
 etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens   Szt.   L  Szombathely 100 000    
 Fitness, wellness, táplálkozásterapeuta   Szt.   L  Pécs 130 000    
 gyógyszerismertető   Szt.   L  Pécs 130 000    
Szombathely
 intenzív szakápoló   Szt.   L  Pécs 130 000    
 műtő szakápoló   Szt.   L  Kaposvár 130 000    
Pécs
 nemzetközi biztosításszervező referens   Szt.   L  Szombathely 130 000    
 sportdietetikus   Szt.   L  Pécs 140 000    
 sürgősségi- és triage szakápoló   Szt.   L  Pécs 130 000    
 szociálgerontológia   Szt.   L  Szombathely 100 000    
 természetes élet- és gyógymódok   Szt.   L  Pécs 130 000    
 wellness szakmenedzser   Szt.   L  Szombathely 130 000    

Az itt közölt információ tájékoztató jellegű adat. Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető. A feltüntetett önköltségi díjak forintban értendő, félévre vonatkozó adatok.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu