Népegészségügyi ellenőr BSc

Pestis, kolera, ebola, TBC, influenza: hosszan sorolhatnánk az emberiséget tizedelő járványokat, melyek időről időre felbukkannak, majd eltűnnek. Salmonella, Shigella, Calici: ezek a látszólag ártalmatlan nevek súlyos hasmenést okozó baktériumokat takarnak. Testünket a környezetünkben élő mini gyilkosoktól az immunrendszer védi, de nem mindig hatékonyan. Segítségre szorul, melynek kulcsa a prevenció, azaz megelőzés. Az emberiség történelme során milliók halála árán szerzett tapasztalattal bír a betegségek terjedése terén, a tudomány fejlődésével pedig hatékony eszközt kapott a mikroterroristák leküzdésére (köszönet Z. Jansen- mikroszkóp és A. Fleming - antibiotikum). Egy népegészségügyi ellenőr a betegségek ellen vívott harc James Bondja, egy lépéssel próbálja megelőzni a betegségek kialakulását.


Felvételi tárgyak

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.


Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

Képzési forma, munkarend: alapképzés (BSc) nappali és levelező munkarend

Képzési idő: 8 félév

Az összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Szakképzettség megnevezése: népegészségügyi ellenőr

Oklevélszerzéshez idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Költségtérítési díj: 300.000 Ft/félév (mindkét munkarend esetében)

Képzés helye: nappali Pécs*, levelező Pécs

*Az első két szemeszter közös KaposváronÁltalános információk

A modern kor embere nem kíméli sem önmagát, sem környezetét. A globalizáció és urbanizáció kedvez a betegségek terjedésének. Mi következik ebből? A betegségek megelőzéséhez, az egészséges környezet kialakításához szükség van szakemberekre. Klasszikusan az ÁNTSZ megyei és járási intézetei, egészségügyi és egészségpolitikai intézmények, egészségbiztosítási-, környezetvédelmi- és, foglalkozás-egészségügyi intézmények nyújtanak elhelyezkedési lehetőséget. Ha kedvet kapsz a kutatáshoz, oktatáshoz, vár a Népegészségügyi MSc képzés és ha vonz a tudományos pálya, a doktori iskolánkban doktori címet is szerezhetsz.

Az egészségtudományi alapozást követően szakmai tárgyak várnak: epidemiológiai és népegészségügyi ismeretek, környezet-, táplálkozás- és élelmezés-, foglakozás-, gyermek- és ifjúság-egészségtan, élelmiszerbiztonság, belgyógyászat, toxikológia. Ezek után gyakorlat vár az ÁNTSZ-nél, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataloknál, munka- és foglalkozás egészségügyi, illetve, kórházhigiénés szolgálatoknál.PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu