Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

A kora gyermekkori (0-5 éves kori) nevelés és fejlesztés fontos felismerése századunknak. A babák idegrendszere az első három évben rohamosan fejlődik. Tudtad, hogy a gyermekek életében ez az egyik legfogékonyabb időszak, az első élmények kora: az első mosoly, az első lépések és szavak. Úgy tűnhet, ezen a képességek csak úgy maguktól jönnek... A gyermekneveléshez nem kell külön jogosítvány, legalábbis ha a sajátunkról van szó, de más gyermekét óvni, nevelni nagy felelősség. Sokat segíthetsz, ha megőrizve saját játékos gyermeki énedet, kamatoztatni tudod tudásodat és ezáltal segíted a kicsik képesség- és személyiségfejlődését. A kora gyermekkori nevelés egyre szélesebb társadalmi támogatást kap: ez alapozza meg a gyermek képességeinek kibontakozását, itt szocializálódik a következő generáció.


Alkalmassági (1. típus) (Alk) és érettségi vizsga tárgyak: magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.

Az alkalmassági vizsgák követelménye változott, bővebb információ lejjebb olvasható.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzésben külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei gondozói munkakörben dolgozik. Ehhez kell benyújtani a munkahelyi igazolást.

Az 1. típusú alkalmassági vizsga a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők számára

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl. a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. Célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „alkalmas" vagy „nem alkalmas" minősítést kaphat.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni).

Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező,

  • aki igazoltan bölcsődei kisgyermeknevelői munkakörben dolgozik,
  • aki a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett és ezt igazolja.

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési forma, munkarend: alapképzés nappali és levelező munkarend

Képzési idő: 6 félév

Az összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Szakképzettség megnevezése: csecsemő és kisgyermek nevelő

Oklevélszerzéshez idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Költségtérítési díj: 200.000 Ft/félév (mindkét munkarend esetében)

Képzés helye: nappali Szombathely; levelező: SzombathelyÁltalános információk

Társadalmunk fogyóban van, mégis egyre nagyobb szükség van a legkisebbekkel foglalkozó szakemberek képzésére. A társadalmi átalakulások következtében az anyák már korán visszatérnek a munkaerőpiacra. Fontos, napközben szerető és hozzáértő szakemberek kezei között, biztonságban tudhassák gyermeküket. Munkahelyed lehet magánkézben lévő családi napközi vagy állami fenntartású bölcsőde is. Ha nagyobb kihívásra vágysz, akkor az állami gyermekotthonokban is van lehetőséged elhelyezkedésre. Ha szeretnéd elmélyíteni tudásodat, a neveléstudományi mesterképzések közül válogathatsz, majd vár a PhD képzés.

Szükséged lesz a gyermek életkori jellemzőinek ismeretére, ami a nevelés- és egészségtudományi, ápolás- és táplálkozástani kurzusok során sajátíthatsz el. Tanulhatsz pedagógiai és pszichológiai szempontú tárgyakat. A nevelés módszereihez is kapsz eszközöket: gyermekirodalom, vizuális kultúra és ének-zenei ismeretek várnak. A munkádhoz elengedhetetlen szociológiai, jogi és közigazgatási tudás is vár.PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu